Partners

Vi är glada att få jobba ihop med våra partners som bidrar och stöttar vår verksamhet i enighet med vår policy.

Viktigt för MSS som förening är att alla ska vara välkomna att träna med oss och våra partners är en bidragande faktor.

Vi har valt ut tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling som passar vår förening.
Dessa mål inkluderar:

1. Mål 1: Ingen Fattigdom - Genom att erbjuda träning och tävling till låga medlemsavgifter strävar MSS efter att göra simning tillgängligt för alla barn och unga oavsett deras ekonomiska bakgrund. Vi tror på att minska klyftorna och främja en mer jämlik samhällsutveckling.

2. Mål 3: God hälsa och välbefinnande - MSS främjar hälsa och välbefinnande bland barn och unga genom simningsträning. Simning är en helhetsträningsform som stärker hjärta, lungor och muskler samtidigt som det ger en rolig och utmanande fysisk aktivitet. Genom att erbjuda simning som en träningsform bidrar MSS till att främja en hälsosam livsstil bland barn och unga.

3. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna - MSS är också engagerade i att bekämpa klimatförändringarna genom att främja samåkning till tävlingar och evenemang. Genom att uppmuntra medlemmar och deras familjer att dela på resurser och minska användningen av privata fordon, minskar vi utsläppen av växthusgaser och arbetar för en mer hållbar miljö.

Genom att aktivt arbeta med dessa globala mål, strävar MSS efter att göra en positiv inverkan både lokalt och globalt. Vi är fast beslutna att fortsätta vårt engagemang för att främja hållbar utveckling och skapa en bättre framtid för barn och unga.